Privacy beleid

Disclaimer website Safe Security , hierna te noemen: Safe Security:


LEES DEZE DISCLAIMER NAUWKEURIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK GAAT MAKEN VAN DE WEBSITE VAN 
SAFE SECURITY. GEBRUIK VAN DE WEBSITE VAN SAFE SECURITY BETEKENT DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. MAAK GEEN GEBRUIK ONZE WEBSITE ALS U DEZE DISCLAIMER NIET ACCEPTEERT. LEES DEZE VOORWAARDEN DOOR VOORDAT U GEBRUIK GAAT MAKEN VAN DE WEBSITE VAN SAFE SECURITY.


Voor de toegang tot en het gebruik van de website 
www.safesecurity.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels.

1. Safe Security heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Safe Security draagt voor de inhoud van de geplaatste content en reacties geen enkele verantwoordelijkheid.

2. Doelstelling van Safe Security is het informeren van bestaande cliënten, potentiële cliënten en haar medewerkers.

3. U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent om gebruik te maken van www.safesecurity.nl

4. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt (openbaar worden gesteld) om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten dan wel contact met u opnemen.

5. Safe Security levert op verzoek informatie aan officieel erkende rechtshandhavers. U machtigt Safe Security uw gegevens te verstrekken aan rechtshandhavers indien hiertoe naar het oordeel van Safe Security reden toe is.

6. Safe Security verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld d.m.v. een hyperlink, banner of button). Op deze websites valt u onder de privacyregels van die betreffende site. Safe Security heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en dit erkent u.

7. Safe Security doet haar uiterste best om storingen te voorkomen, doch bij storingen is Safe Security nimmer aansprakelijk.

8. Safe Security sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website www.safesecurity.nl

9. U vrijwaart Safe Security volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de gebruikmaking van www.safesecurity.nl

10. Indien u niet akkoord gaat dat Safe Security het in deze voorwaarden genoemde beleid voert, adviseren wij u met klem geen gebruik te maken van de website van de Safe Security.