Profilers

Predictive Profiling is de praktijk van het waarnemen van afwijkend gedrag dat gekoppeld kan worden aan een mogelijke werkwijze van een tegenstander, aanvallers modus operandi (MO). De modus operandi is de handelingswijze die wordt ingezet om een kwade daad te laten slagen. Voor veiligheidsmedewerkers is het essentieel om deze werkwijze te kennen omdat dan pas indicatoren kunnen worden ontwikkeld om het gedrag te herkennen.

De methodiek Predictive Profiling wordt uitgevoerd door Security Profilers. Een Security Profiler herkent afwijkend gedrag en probeert door het stellen van open vragen achter de intentie van het gedrag te komen. Dit is waar technische beveiligingsmiddelen zoals beveiligingscamera’s en detectiepoortjes niet toe in staat zijn. Technische beveiligingsmiddelen kunnen wel afwijkingen detecteren, maar kunnen niet (zonder menselijke ingrijpen) de intentie achter het gedrag (de indicatoren) verklaren. Hierdoor kan ‘vreemd’ gedrag niet worden gescheiden van potentieel gevaarlijk gedrag.

Comments are closed.